Ungene i barnehagen har kastet lasso på sitt eget «reinsdyr», bakt ghakku, laget lykkeamuletter til bruk når man er på jakt, flettet bånd i de samiske fargene og de yngste har laget små kunstverk i de samiske fargene. 5-åringene har laget egne sameluer, og hele barnehagen har hørt historier om samene og lyttet til joik.

Uka ble avsluttet med bålkos, lek og moro ute, sammen med en avdeling fra Hempa barnehage. Ungene fikk spise bidos med reinsdyrkjøtt, servert med ghakku til.