– Alle helseopplysninger av betydning dokumenteres inn i journalen til den enkelte pasient. Dette er lovpålagt, og en grunnleggende del av det å sikre kvaliteten på tjenestene brukerne våre mottar, sier kommunalsjef Sverre Rudjord.

Systematisk opplæring
Programmet som brukes for å føre journal for hver bruker er i stadig utvikling, og det introduseres jevnlig ny funksjonalitet og nye måter å gjøre ting på. Det er opprettet en gruppe med superbrukere som har som oppgave å holde seg oppdatert på programendringer. 

– Det er etablert en ressursgruppe som består av totalt 90 personer. Superbrukerne gjennomfører kurs for ressursgruppa, som i sin tur tar med seg den nye kunnskapen og holder kurs ute i enhetene og avdelingene. På den måten systematiserer vi intern opplæring ikke bare for lederne, men for alle ansatte, fortsetter Rudjord.

Kartlegger først
Det første som skal gjennomføres nå er en kompetansekartlegging der man finner ut hvor nivået på brukerne av elektronisk pasientjournal ligger per i dag.

– Medlemmene i ressursgruppa kartlegges først. Superbrukerne vil deretter sette opp kurs for dem ut fra resultatene av kartleggingen. Når denne kursingen er gjennomført vil alle andre ansatte som bruker elektronisk pasientjournal gjennomgå samme kartlegging med påfølgende kursing, sier Rudjord. Etter dette vil oppdatering og veiledning skje fortløpende på arbeidsplassen, slik at man sikrer at systemet brukes likt og på riktig måte.