Målet med kurset er å bedre kvaliteten i og resultatene av introduksjonsprogrammet i Ringsaker kommune, og å øke andelen som går over til arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Målgruppen for prosjektet er arbeidsdyktige introduksjonsdeltagere og andre som er i behov av språktrening og arbeidserfaring.

Ønsker seg jobb
Seynab Ali Adan er en av deltakerne i kurset, og hun synes hun har fått god nytte av opplæringen.

– Jeg har lært mye mer norsk på denne måten. Jeg ønsker meg veldig en jobb etterpå, og trives godt med renholdsfaget, sier hun.

Renholder Aina Kvaalshagen er glad hun fikk muligheten til å være veileder for Seynab. 

– Man lærer utrolig mye av det. Ikke minst oppdager man hvor like man er, selv om man har ulik bakgrunn. Det har vært veldig fint å bli kjent med Seynab, og jeg vil gjerne være veileder igjen neste gang dette prosjektet skal gjennomføres, sier hun.

Intensivt og innholdsrikt
– Kurset følger skoleåret, og fortsetter frem til juni 2016. De første seks ukene bestod av intensiv norskopplæring, fysisk aktivitet i form av turer med Tjukkasgjengen to ganger i uken og selvutviklingskurset «Våg å være» i regi av NAV Ringsaker. Etter det fulgte 35 timer med fagkurs i renhold, kombinert med norskundervisning, over fem uker, forteller prosjektleder Solfrid Pederstad Marthinsen i NAV Ringsaker.

Deltakerne i prosjektet ble tatt inn etter søknad og intervju. Samarbeidspartnere er Voksenpedagogisk senter, RE-renhold, ISS, Nortura, IKEA, Tjukkasgjengen og Personal- og lønnsavdelingen (HMS) i Ringsaker Kommune.

Kommunikasjon
I renholdsenheten er de godt fornøyd med deltakelsen i prosjektet.

– Da vi gikk inn i dette samarbeidet var det dels fordi vi syntes det var viktig å ta et samfunnsansvar, samtidig som vi så på det som en god mulighet til å rekruttere dyktige folk, forteller enhetsleder Mai Britt Kringsjå. Hun sier at enheten også har lært veldig mye av å være med.

– 30 % av vår arbeidskraft er fremmedspråklige. Gjennom dette prosjektet har vi tilegnet oss mye kunnskap om hvordan vi kan kommunisere om faget, sier Kringsjå.