Ringsaker idrettsråd har eksistert siden 1973, og er et råd som bærer preg av stabilitet og god faglig tyngde.

På bildet, bak fra venstre: Ingunn Martinsen, Marianne Kristiansen, Inger Mette Fredheim, Arnfinn Ellefsæter, Jørn Helmersen og Karin Brandsnes.
Foran: Arnfinn Nes og Gunnar Mæhlum.