Behovet for barnehageplasser for de yngste barna utgjør en nedgang på 33 fra i fjor. Om lag 30 av søkerne har barnehageplass, men ønsker overflytting til annen barnehage. Av barn født i 2015 og 2016 er det en del som ønsker plass fra 1. halvår 2017. I tillegg er det 33 som søker om utvidet plass i den barnehagen de har plass.

Kvalitet er viktig
– I Ringsaker arbeider vi for at alle som ønsker barnehageplass skal få det, ikke bare de som har lovfestet rett til plass. Barnehage et helt sentralt virkemiddel for å stimulere til befolkningsvekst. Det å kunne tilby barnehageplass med god kvalitet er viktig for oss, understreker rådmann Jørn Strand. 

– De siste årene er kapasiteten på barnehage økt betraktelig. De foreløpige tallene indikerer at vi kan gi tilbud til alle som ønsker det, sier Strand.

Område

Ledige plasser o. 3 år

 Ledige plasser u. 3 år

Søkere o. 3 år

Søkere u. 3 år

Brumunddal 57 101  24 101
Furnes 20 49 17 47
Moelv 30 49 6 44
Nordre Ringsaker 37,3 22,4 11 28
Nes 15,6 32,7  5 32

 

Foreløpige tall
Antall ledige plasser over og under tre år er et anslag. Plassene kan omgjøres til henholdsvis store og små barn avhengig av behov. Ledige plasser etter barn som har plass, men som får innvilget nytt tilbud, er ikke medregnet i anslaget. Alle som har lovfestet rett til barnehageplass gis et tilbud. I tillegg vil de andre som søker plass fra august 2016 få plass.

Det er et mål å innfri foreldrenes ønske så langt det er mulig. Avhengig av antall ledige plasser og antall søkere til den enkelte barnehage er det noen som får plass i en barnehage de ikke har søkt. Dette fordi kommunen skal innfri lovfestet rett til barnehageplass. Først når hovedopptaket er avsluttet vil det være mulig å ha en fullstendig oversikt over barnehagesituasjonen. Blant annet vil valg av heltids-/deltidsplass, antall barn over og under tre år, antall barn som bytter barnehage, samt hvor mange som takker ja til tilbudet virke inn på resultatet.  

– Etter svarfristen 24. april har vi en mer detaljert og avklart oversikt over hvordan situasjonen er, sier barnehagerådgiver Kristin Sæta.