To nærmiljøanlegg har fått tildelt midler for 2016, ballbingen på Kylstad skole og sandhåndballbanen i Moelv. Av ordinære anlegg er det garderobeanlegget på Sveum og flerbrukshallen på Brøttum som har fått størst uttelling, med nærmere to millioner hver. I tillegg har Moelven IL fått midler til sitt lagerbygg ved idrettsplassen. 

Ny frist 1. juli
Fra og med 2015 ble fristen for å søke om spillemidler satt til 1. juli, dette er spesielt viktig for nye prosjekter. Ettersending av vedlegg og fornying av søknader kan gjøres fram til 1. september.

– Det som er spesielt i Ringsaker sammenliknet med andre kommuner er at det gis en egen kommunal andel til alle spillemiddelstøttede anlegg. Det vil si at anlegg som får innvilget spillemiddeltilskudd også blir tildelt støtte fra kommunen. Denne støtten kommer i tillegg til den statlige spillemiddelandelen. Dette gir en noe lengre saksbehandlingstid, samtidig som det også gir muligheten for større tilskuddsbeløp, sier Kongssund.

Prioriteres
Det er Ringsaker idrettsråd som prioriterer alle innkomne spillemiddelsøknader.

– Vi tilstreber en mest mulig rettferdig prioritering av søknadene, basert på behov og godkjent søknad. Alle søknader er like viktige, men vi prioriterer barn og unge samt samarbeidsprosjekter, sier leder i idrettsrådet, Arnfinn Nes.


Disse har fått spillemidler:
 

Anlegg Søker Tildeling
Ballbinge Kylstad skole Ringsaker kommune 300.000
Sandhåndballbane Moelven IL 247.000
Flerbrukshall Brøttum Ringsaker kommune 1.879.000
Klubbhus Sveum idrettspark Brumunddal Allianseidrettslag 988.000
Klubbhus Sveum idrettspark Brumunddal Allianseidrettslag 1.000.000
Lagerbygg Moelv idrettspark Moelven IL 480.000