– Mennesker med demens trenger ikke bare gode omsorgstjenester og pleie. De trenger også hjelp til å leve selvstendig, være trygge når de er ute og gjør ærender eller går tur, og få en hjelpende hånd når det er vanskelig å orientere seg. Derfor kan alle deler av samfunnet bidra, ikke bare helsesektoren, sa ordføreren.

Avtalen om demensvennlig samfunn ble signert under et temamøte om demens på Tømmerli bo- og aktivitetssenter. På møtet ble også Ringsaker demensforening stiftet. Foreningen har allerede 40 medlemmer. 

Alle kan bidra
Ordføreren peker på at kunnskap og kjennskap er viktig for å gjøre situasjonen bedre for de som rammes av demens.

– Mye skal det offentlige gjøre i sitt tilbud til de som rammes. Men vi andre kan også bidra. Det å bli et demensvennlig samfunn mener jeg kan bidra til at vi får et mer vennlig samfunn for alle som bor her – uansett alder, sa Anita Ihle Steen.

Bli aktivitetsvenn!
Ringsaker kommune er også med på Nasjonalforeningens prosjekt «aktivitetsvenn». Aktivitetsvenner er frivillige som med opplæring og oppfølging skal bistå personer med demens til å ha en meningsfylt fritid. Aktivitetene kan være å gå turer, drive med hagearbeid, danse, se håndballkamp eller dra på konsert. 

På nasjonalforeningen.no kan du både bli og få en aktivitetsvenn