Området skulle egentlig stå ferdig i vår, og var opprinnelig et samarbeid mellom Kreftforeningen og kommunen. I etterkant har Lions Club Brumunddal koblet seg på, og planen er nå at trimområdet skal åpne til høsten.

Penger fra andeløp
Lions Club Ringsaker har tidligere gitt penger til lekeapparater i Broparken og sansehage på avlastningssenteret, og er opptatt av å støtte gode tiltak i Brumunddal. 

– Overskuddet fra årets andeløp går uavkortet til trimområdet. Vi synes det er et bra tiltak som folk flest kan dra nytte av, forteller Rune Stangnes og Bjørn Nybakken i Lions.

Andeløpet holdes 20. august, og Lions selger lodd på Mølla Storsenter hver lørdag. De regner med et overskudd på rundt 80.000 kroner som skal gå til trimområdet. Kreftforeningen er inne med 100.000 kroner. 

Helsefremmende
Målet med trimområdet er å gi et gratis helsefremmende tilbud til den voksne delen av befolkningen. Området er både sentrumsnært og langs gang- og sykkelveien. Apparatene som settes opp skal være utformet i tre uten bevegelige deler, og gir derfor lite støy. Området vil være tilrettelagt for universell utforming.

– Ved den østre gangveien vil det bli etablert sittebenker, og under apparatene legges det et fallunderlag med bak. Gangveien vil bli stengt med bom for å redusere hastighet og fremkommelighet for syklende og motorisert kjøretøy. Området vil ikke bli lyssatt mer enn det er i dag, forteller teknisk sjef Per Even Johansen.