– Alle 26 i klassen er med, og har signert på en kontrakt der vi lover å gjøre hva vi kan for å skape glede for andre, forteller Emma, Mikkel, Gabriel og Karen, som er blant de gledesspredende avgangselevene. 

Får med alle
Sjuendetrinns elevene bytter på å være gledespatrulje, og er delt inn i grupper som har ansvaret for ei uke hver. Hvert storefri planlegger de og gjennomfører aktiviteter som passer for alle aldersgruppene, og målet er at alle skal være med.

– Vi er ute i friminuttene, snakker med folk og sjekker at alle har det bra. Hvis noen er alene sørger vi for å få dem med på leken, forteller Gabriel. Spesielt de yngste elevene på skolen setter stor pris på at de store tar seg tid til å leke med dem, og mange gir tilbakemelding om at de synes det er morsommere å være ute i friminuttene når gledespatruljen er i sving.

Klassemiljø
Det hele startet egentlig på femtetrinn, da de begynte å jobbe bevisst med det sosiale miljøet i klassen. Gjennom gode samtaler og ved å bli utfordret på å gi hverandre positive tilbakemeldinger har elevene blitt veldig godt kjent med både seg selv og hverandre, og de har blitt flinke til å sette ord på både positive og vanskelige ting. 

– Nå som vi har jobbet med å gi hverandre positive tilbakemeldinger er det også lettere å ta opp ting hvis det er noe som er vanskelig, mener Emma. 

Setter standarden
Sjuendeklassingene er også bevisst sin oppgave som rollemodeller for de yngre elevene.

– I kontrakten står det også at vi skal følge skolereglene. Vi vil gjerne at vi skal bli husket som trivelige sjuendeklassinger, sier Karen. Elevene har blitt veldig flinke til å stille opp for hverandre, og til å være bevisst på at alle skal ha det bra.

– Gledespatruljen er en måte å spre arbeidet vi har gjort i klassen videre ut i skolen på, sier Gabriel. Og når skoleåret er omme kaster de ballen videre til neste års sjuendetrinn. For gledespatrjulen har kommet for å bli på Kirkenær skole.