Forskning viser at sang og musikk gir ro og økt trivsel blant de eldre. Initiativtakerne Solfrid Viken og Heidi Støen ved Tømmerli bo ser at prosjektet har hatt en positiv innvirkning på beboerne. 

– Musikk kan vekke følelser og minner, som igjen styrker identitetsopplevelser. Det kan faktisk virke som en dynamo for andre prosesser i hjernen, med koblinger til minner, følelser og rasjonalitet. Generasjonssangen gir mestringsopplevelse, det påvirker hormonsystemet og fremmer velvære, noe vi ser tydelig på våre beboere, forteller Heidi Støen.

Kjente sanger
Barnegruppa fra Tømmerli barnehage har besøkt Tømmerli bo annenhver uke siden februar for å synge sanger med beboerne. Sammen synger de kjente sanger og regler, de fleste med bevegelser og gitarakkompagnement. Barna trives godt med de eldre, og tar mer og mer del i sangen. 

– Det er ikke alle som har besteforeldre i nærheten, og for barna er dette en fin aktivitet der de får knytte kontakt med den eldre generasjon. I tillegg har barna fått lære en del eldre sanger og regler som vi ikke har brukt så mye før. På den måten er vi med på å videreføre kulturarven, og det synes vi er veldig koselig, sier barnehageleder Britt Merete Hval. 

Barnehagen bidrar også med sin egen musiker Erik Veum Bækkelund, som trakterer gitaren og har ansvaret for det musikalske opplegget. 

Nasjonalt prosjekt
Generasjonssang er et nasjonalt prosjekt som har til hensikt å forsterke livskvaliteten til eldre mennesker. Filosofen bak prosjektet er lege Audun Myskja, som har vært en pådriver for bruk av musikkbehandling i eldreomsorgen i en årrekke. 

– Vi ser at mange av våre beboere har fått økt trivsel som følge av dette samarbeidet med barnehagen. Flere har begynt å nynne og synge for seg selv, og uro og aggresjon har blitt tydelig redusert. Målet vårt er å gi beboerne en bedre hverdag, og vi ser at dette virker, sier Solfrid Viken og Heidi Støen.