Den massive skolesatsingen i den kommende økonomiplanperioden er et av temaene på rammekonferansen. Mørkved skole åpnes i år, og i løpet av økonomiplanperioden legges det til rette for ferdigstilling av Moelv skole og Stavsberg skole. Det bygges også svømmehall i Moelv, på Brøttum og i Brumunddal.

Over en halv milliard til Moelv
Nye Mørkved skole åpner allerede til høsten, med en vedtatt kostnadsramme på 180 millioner kroner. Arbeidene med nye Moelv skole er godt i gang. Skolen åpner i 2017, og budsjettet legger til rette for at en helt ny svømmehall og idrettshall skal stå ferdig året etter.

–  Vi bruker over en halv milliard kroner til skole, svømmehall,  idrettshall og infrastruktur i Moelv. Aldri før har vi brukt så mye penger på ett prosjekt, sier rådmann Jørn Strand. 

Svømmehaller
I tillegg til svømmehallen i Moelv er også svømmehall i Brumunddal og på Brøttum inne i økonomiplanperioden. Rådmannen foreslår å sette av 49 millioner kroner til ny svømmehall på Brøttum, som etter planen skal stå ferdig i 2019. 

Stavsberg skole bygges også i løpet av perioden, med mål om ferdigstillelse i 2020. Totalt vil byggeprosjektet, med en liten flerbrukshall, ha en kostnadsramme på 275 millioner kroner. 

Stø kurs 
Etter en periode med store investeringer rådet Jørn Strand politikerne til å legge opp til et lavere investeringsnivå etter utbyggingen av Stavsberg skole. 

– For å holde orden i økonomien må vi av og til si nei, sa han.

Rådmannen oppfordret også til å holde stø kurs etter strategien, og pekte på viktigheten av å bygge opp under mulighetene som kommer med firefelts E6 og tospors jernbane.

– Det er nå tidsvinduet er her, dette er mulighetens tid!