De 12 har deltatt på «Prosjekt Arbeidsrettet Introduksjonsprogram» (PAI), som er et samarbeidsprosjekt mellom Nav Ringsaker, Voksenpedagogisk Senter og delfinansiert med midler fra IMDi.

Har stått på
Det var en stolt og sammensveiset gjeng som feiret at de hadde gjennomført det intensive og krevende kursløpet. 

– For mange av elevene var dette første gang de mottok et kursbevis og en jobbattest. De har jobbet så hardt, og stått skikkelig på, og det er rett og slett rørende å se hvor mye de har vokst i løpet av det siste året, sier de prosjektansvarlige, Solfrid Pederstad Marthinsen og Ulf Axel Eriksson i NAV Ringsaker. 

De første seks ukene i fjor høst bestod av intensiv norskopplæring, fysisk aktivitet i form av turer med Tjukkasgjengen to ganger i uken og selvutviklingskurset «Våg å være» i regi av NAV Ringsaker. Etter det fulgte 35 timer med fagkurs i renhold, som RE-renhold i kommunen sto for. Dette ble kombinert med norskundervisning, over fem uker.

Praksiserfaring
Tre dager i uka har kursdeltakerne vært utplassert på kommunale og private arbeidsplasser som renholdsarbeidere. De har hatt hver sin veileder på arbeidsplassen, som har hatt ansvaret for å lære dem opp i praktisk renhold. Språktrening har også vært en viktig del av dette, og forholdet mellom mange av veilederne og kursdeltakerne har utviklet seg til et dypt og varig vennskap.

– Vi kommer til å holde kontakten selv om praksisperioden er over, sa Seynab Ali Adan og Aina Kvaalshagen.

Personlig utvikling
Deltakerne var selv framme og fortalte hva dette opplegget har betydd for dem. Flere av dem har fått jobbtilbud innen renholdsbransjen, og samtlige har fått en tro på egne evner og framtida som de ikke hadde da de gikk i gang med kursopplegget.

– Måten dere står her og snakker til alle på, det hadde dere ikke gjort i høst. Dere har blitt veldig flinke i norsk, og hatt en fantastisk utvikling, sa Marthinsen til deltakerne. De er nå klare for arbeidslivet, og gleder seg til å komme i jobb.