Elevene imponerte stort i konkurransen. De fant fram til postene ved bruk av kart i et terreng de aldri har vært i før, og ikke minst imponerte de med all den kunnskapen de har tilegnet seg.

En seier
Alle 5.- og 6.-klasser i Hedmark ble invitert til å delta i konkurransen, som hadde skog som tema. 29 klasser meldte seg på, og fem kom til finalen.

– Vi syntes det var veldig stort i seg selv å komme til finalen. Da resultatet viste at klassen kom på 2. plass, bare 0,7 poeng bak Storhamars 6. trinn, følte vi det som en stor seier, sier naturfaglærer Tordis Barhaugen.

Godt forberedt
Helt siden mars har elevene brukt naturfagtimene til å utforske skolens nærskog, Solstad-hagen. De har jobbet på ulike nettsider og funnet faktaopplysninger for å tilegne seg mest mulig kunnskap om de ulike tresortene og hva de brukes til, samt om plante-,  dyre- og fugleliv i skogen. Klassen har dokumentert sine funn av dyrespor og sportegn både i nysnø og på bar skogbunn, blant annet ved å ta bilder med mobiltelefonene sine. 

– Iveren og interessen for oppdraget har vært veldig stor. Elevene har i to omganger sendt inn faglige besvarelser og de har laget produkter av tre. Dette ble evaluert av en jury, og det brøt ut vill jubel den dagen vi mottok en mail om at klassen var «soleklare finalister», forteller Barhaugen.