I august besøker Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger Ringsaker kommune, og arkitekt og håndverker Vegard Røhme vil gi råd om bruk og istandsetting av eldre bygninger.

– Røhme besøker Ringsaker i forbindelse med kommunens pågående prosess med kulturminneplanen. Vi ser at det beste for bygningene er at de er i bruk, og håper Røhme kan inspirere til bruk av gamle landbruksbygg i Ringsaker, forteller Agnethe Jovall i planavdelingen. 

Vegard Røhme vil dra på befaring hos inntil fem eiere. Befaringen er gratis, og Ressurssenteret vil kunne gi råd ved søknad til Norsk Kulturminnefond om økonomisk støtte til istandsetting. 

Ønsker du befaring av ditt landbruksbygg?
Kontakt Agnethe Jovall på agjo@ringsaker.kommune.no eller 62 33 51 10 innen 10. juli. Befaringen skjer 17. august.