Hagen på Holo er offentlig tilgjengelig, og åpen for alle. Her kan alle som vil komme og kjenne på roen og nyte synet av blomsterprakten. 

Ser det gro
For brukerne er Holo et godt dagaktivitetsstilbud, med fine jobber der det er lett å se resultater av arbeidet. 

– Her har vi oppgaver som er tilpasset alle, der hver og en får jobbe med noe de trives med. Vi prøver å få til en arbeidshverdag som er mest mulig lik en vanlig arbeidsplass, forteller gartner Line Kaashagen.

I gartnergruppa er det fullt fokus fra tidlig vår til sen høst, med såing, prikling, rydding og stell både ute og innendørs.

– Utenom plantesesongen deltar vi i produksjonen av tennbriketter, som det går utrolig mye av, sier Kaashagen.

Stortrives
I AO-tjenesten totalt er det 125 brukere, og 39 av disse holder til på Holo. Øyvind er en av de 14 som er i gartnergruppa, og han liker seg godt.

– Det er hyggelig å jobbe med blomstene, og så er det godt å være så mye ute, mener han. 

Brukerne rullerer mellom AO-tjenestens avdelinger og arbeidsgrupper, slik at de får prøvd seg på forskjellige arbeidsoppgaver. 

– Det er viktig for brukerne våre å ha en samhandlingsarena utenom hjemmet, slik at de omgås andre og får et nettverk. Det er viktig for alle å ha en jobb å gå til, og våre brukere er veldig stolte av den jobben de gjør, sier Line Kaashagen.