– Vi er veldig stolte og fornøyde med hvordan den nye skolen vår har blitt, sier rektor Tone Strømberg. Hun og de andre 55 ansatte ved skolen gleder seg til å fylle gangene og klasserommene med elever.

Fleksibilitet
Kommunalsjef Anne Kari Thorsrud mener løsningene som er valgt på Mørkved legger forholdene godt til rette for læring.

– Som i de andre nye skolene våre ligger det en helhetlig tanke bak bygget. Det er fine baserom med tilknyttede grupperom, og fleksible løsninger som gir rom for fleksible arbeidsmetoder, sier hun. Hun roser også fargevalgene i nyskolen.

– Her har det vært jobbet godt med tanke på fargevalg, og det er valgt en fargepalett som gir inspirasjon til læring, mener hun.

Digital verden
Nye Mørkved skole tar også steget inn i den digitale hverdagen. 

– På alle klasserom er det digitale tavler, og det er kjøpt inn bærbare PC’er og iPad’er som lærerne kan ta ut til bruk i klassen, forteller Tone Strømberg. 
Det er også trådløst nett i hele bygget. 

Åpen dag
29. oktober er det åpen dag på skolen. Da kan alle som ønsker det komme innom og se hvordan den nye skolen ser ut.

– Vi har fått mange spørsmål både fra naboer, tidligere elever og tidligere ansatte om hvordan det har blitt her. Vi er stolte av skolen vår, og ser fram til å kunne ønske alle interesserte velkommen inn denne dagen, sier rektor Tone Strømberg.