Onsdag hadde de frivillige sitt første informasjonsmøte, og det er allerede over 30 frivillige som har meldt seg som språkverter.

Ildsjeler
– Vi så et behov for å etablere en ny arena der asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere kan møte nordmenn og trene på å bruke språket i dagligtale. Vi tok kontakt med lag og foreninger for å høre om det kunne være mulig å rekruttere frivillige derfra, forteller biblioteksjef Mette Westgaard.

Ragni Grude Amb, Eivind Amb og Lise Holland tente alle tre på ideen, og dannet styringsgruppen for språktreningsarenaen «Språkbruket». De vet hvor mye språket betyr for inkludering og integrering, samtidig som de har sett hvor vanskelig det er for flyktninger å få nok språktrening. 

–  Det er viktig for å unngå utenforskap og parallellsamfunn. Vi kan alle bidra til å forebygge dette, blant annet ved å hjelpe våre nye landsmenn med å lære språket vårt, sier Eivind Amb. 

Flere språkverter
«Språkbruket» starter opp i slutten av august, og har 12 møter i løpet av høsten. Deretter starter en ny runde, og selv om mange språkverter er på plass allerede er det alltid rom for flere. Og her kan hvem som helst bidra.

– Dette er et lavterskeltilbud som ikke krever forkunnskaper, verken hos de som skal delta eller hos språkvertene. Det eneste kravet som stilles til språkvertene er at de snakker norsk, og at de ønsker å hjelpe, forteller Lise Holland. 

Gir mye
I tillegg til språktrening kan «Språkbruket» også være en arena for kulturell utveksling, der deltakerne blir bedre kjent med hverandre, og med de kulturelle likhetene og forskjellene som finnes. Ragni Grude Amb mener man får mye igjen for å engasjere seg i integreringen.

– Min erfaring er at det å involvere seg og bli kjent med nye mennesker, med deres historier og deres kultur, er berikende for de som gjør det, sier hun.

Eivind Amb er enig, og mener den sosiale delen av det er veldig viktig. 

– Det er så viktig for våre nye landsmenn at de blir kjent med etniske nordmenn. Det å se kjente fjes når man er ute, det å ha noen å hilse på og slå av en prat med, det er utrolig viktig for at man skal føle seg inkludert, påpeker han.