– Vi har vært igjennom en krevende periode med flytting, men nå er vi på plass. Alle har hjulpet til, og innsatsviljen har vært stor, sa rektor Hans Martin Raknerud i sin velkomsttale. 

God plattform
Ved skolestart kunne de 69 elevene og de 13 ansatte ved skolen ta i bruk sine moderne, funksjonelle og tidsriktige skolelokaler. Ordfører Anita Ihle Steen er glad for at det nye skolebygget er på plass.

– I Ringsaker er vi veldig opptatt av læring i skolen, og det at man skal få en god plattform å bygge livet sitt på. Vi vet at i disse romma skal framtida skapes. Nye Fagernes skole gir et godt utgangspunkt for gode faglige og sosiale opplevelser, sa hun under åpningen.

Hun benyttet anledningen til å takke administrasjonen og politikerne for prosessen de har vært igjennom i forbindelse med Fagernes skole, og til å takke både elever, ansatte og foreldre for innsatsen med flyttingen.

I innflytningsgave overrakte ordfører flere bokpakker til skolen.

– Biblioteket er selve hjertet i skolen, og jeg håper dere som elever lærer å finne glede i bøker, sa hun. 

Prioriterer skole
For skolekommunen Ringsaker er investeringer i skolen et prioritert område i kommunens budsjett og økonomiplan. Anne Kari Thorsrud ga et tilbakeblikk på historien bak vedtaket om å sette opp ny skole i Næroset, som ble tatt utenom den prioriterte lista på grunn av at forholdene ved skolen ikke var tilfredsstillende.

– Under prosessen har vi sett løsningsorienterte og positive lærere, elever, vaktmestre og foreldre. Økt læringsutbytte krever både godt samarbeid og gode lokaler, så nå skal alt ligge til rette for at det gode læringsmiljøet på Fagernes skole kan videreføres, sa hun til deltakerne på åpningen.