Flere ansatte ved Hempa barnehage har gått på kurs i forbindelse med det nasjonale kostholdsprogrammet «Fiskesprell». Som et ledd i dette arbeidet arrangerte barnehagen «Sommerfisk», der foreldre og besteforeldre fikk smake på et deilig, grillet fiskemåltid. 

Barna lagde selv maten til «Sommerfisk», som gikk av stabelen 25. august. I tillegg lagde barna et akvarium de pyntet gapahuken med. 

Barnehagen har fått tildelt økonomisk støtte fra Hedmark Fylkeskommune til å gjennomføre arrangementet. Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke barn og unges inntak av sjømat.