– Dette er en årlig tradisjon for oss, og vi har gode rutiner for arbeidet med TV-aksjonen i Ringsaker, sier varaordfører Geir Roger Borgedal, som er leder for aksjonskomiteen.

Når mange

Røde Kors er til stede i 190 land, og har over 100 millioner medlemmer. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp. TV-aksjonsmidlene skal gå til prosjekter i ti land, deriblant Norge.  

– Røde kors har over 43.000 frivillige i Norge, og er representert i de fleste kommuner. Hedmark har hele 24 lokallag med til sammen over 5.000 medlemmer. Vi gleder oss til å arbeide med årets TV-aksjon, og jeg tror det blir lett å markedsføre og drive innsamlingsarbeid til inntekt for Røde Kors, sier Borgedal.

Samarbeid

I Ringsaker er det FAU ved barneskolene som organiserer innsamlingsarbeidet og skaffer bøssebærere. 

– Skulle det bli for få bøssebærere stiller vi i Røde Kors gjerne opp, sier Marit Reppe og Cato Teigen fra Røde Kors. I tillegg vil alle Røde Kors–foreningene i Ringsaker ha ulike arrangementer og aktiviteter i tilknytning til TV–aksjonen. 

Sparebanken Hedmark stiller dobbelt i år, og tar på seg opptellingsarbeidet både i nordre og i søndre Ringsaker gjennom sine kontorer i Moelv og Brumunddal. 

Komiteen

Årets aksjonskomite består av:
Varaordfører Geir Roger Borgedal, leder
Lars Kilanger, Sparebanken Hedmark, Brumunddal
Simen Nordal, Sparebanken Hedmark, Moelv
Tom Åge Myhren, Røde Kors, Moelv
Steinar Frydenlund, Røde Kors, Furnes/Brumunddal
Per Magnar Kuraas, Ringsaker kommune
Astrid Petersen Finneid og Marit Petra Brenden, sekretariat

 

På bildet: Kommunekomiteen for TV-aksjonen 2016: Fra v. Cato Teigen (stedfortreder for Steinar Frydenlund), Simen Nordal, Marit Petra Brenden, Astrid Petersen Finneid, Lars Kilanger, Geir Roger Borgedal, Per Magnar Kuraas, Marit Reppe (stedfortreder for Tom Åge Myhren).