Det var fylkesmennene i Hedmark og Oppland som arrangerte  konferansen, som skulle være en arena for refleksjon og idéskaping om mulighetene Innlandet har til verdiskaping basert på de grønne ressursene. 

Konferansier Sylvia Brustad  ledet konferansen, som var spekket med tunge navn og foredragsholdere som landsmoder, tidligere statsminister og miljøvernminister Gro Harlem Brundtland og politiker og fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen.

Alt ligger til rette i Innlandet
– Skog og jord er fornybare næringer. Det gir oss tømmer, materialer og mat. Den er det grønne skiftet, presiserte Johnsen, som åpnet konferansen og understrekte at alt ligger til rette for miljøvennlig og bærekraftig utvikling og foredling av naturressursene i Innlandet. 

Brundtland brukte mye av taletiden sin på til å reflektere over sin tid som miljøvernminister i perioden 1974-79.

– Som miljøvernminister tok det ikke lang tid å finne ut at alt henger sammen med alt. At finansministeren  og industriministeren var mine viktigste forbundsfeller og at viktige kamper måtte tas på tvers av alle sektorer i samfunnet. Vi hadde en høne å plukke med landbruket og en jobb å gjøre for å redusere utslippene fra husholdningene, sa Brundtland. 

Mjøsaksjonen som kroneksempel
Hun dro også frem Mjøsaksjonen som et eksempel på bærekraftig utvikling og  hvordan det er mulig å redde et miljø før det var for sent:

 – Mjøsaaksjonen krevde samarbeid mellom landbruket, industrien, kommunene og husholdningene på begge sider av Mjøsa. Aksjonen tok mange år å gjennomføre, og jeg fikk en milliard fra finansministeren for at vi skulle redde Norges største innsjø. 

Med foredragsholdere som representerte både næringslivet og miljøorganisasjoner, fikk publikum lytte til både interessante foredrag og paneldebatt. Administrerende direktør i TINE, Hanne Refsholt og eiendomsutvikler Arthur Buchardt ga konkrete eksempler på hvordan store industrier kan legge om driften til miljøvennlige, bærekraftige næringer.

Hele 13 foredragsholdere bidro under konferansen, som hadde omlag 100 deltakere.

 • Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge
 • Nina Jensen generalsekretær i WWF
 • Stine Lise Hattestad Bratsberg,  fra Pure Consulting
 • Per Olav Skjervold, administrerende direktør i Vitenbarken
 • Åge Skinstad, regiondirektør i NHO
 • Hanne Refseth, administrerende direktør i TINE
 • Åge Buchardt, eiendomsutvikler
 • Åge Skinstad, regiondirektør i NHO
 • Arne Jebsen, administrerende direktør i Hunton
 • Frank Larsen, administrerende direktør i Kunnskapsparken Hedmark
 • Marianne Stensgård, styreleder i Gudbrandsdalsmat
 • Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i Geno SA
 • Therese Rudi, odelsjente og medlem i Oppland Bonde-og småbrukarlag