Tilbudet er for ungdom i alderen 13 – 18 år. Fagerlundhallen vil være åpen mellom kl. 19 og kl. 22 de tre siste fredagene i hver måned fram til 31. mars.

Tilgjengelig møteplass
Åpen Hall er et lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet hvor aktivitetene stort sett styres av deltagerne selv. Tilbudet er en gratis, rusfri, sosial og uorganisert møteplass for ungdom i ungdomsskolealder og oppover. «Åpen hall» er et samarbeid mellom Idrettsrådet, lokale idrettslag og Ringsaker kommune.