– Foreldre og elever ved skolene våre gjør en utrolig god innsats hvert år under tv-aksjonen, sier varaordfører og leder i Ringsaker aksjonskomité, Geir Roger Borgedal. 

Det er FAU-ledere som fungerer som kretskontakter for Røde Kors i forbindelse med TV-aksjonen og organiserer innsamlingen ved den enkelte skole. I år har TV-aksjonen som mål å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. 

– Hjelpen kommer faktisk frem
Tore Swensen er teknisk delegat i Røde kors ved siden av jobben som fagsjef i Strand Unikorn i Moelv. 

–  Som teknisk delegat står jeg på en beredskapsliste og kan bli sendt ut i felt i til katastrofeområder, der min umiddelbare oppgave er å få på plass nødvendig infrastruktur og logistikk. Ofte kan være å etablere et feltsykehus, sette opp telt og sikre tilgangen på vann og strøm, sier Swensen. 

Han har vært vitne til katastrofer de fleste av oss kun har referanser til fra nyhetsbildet, som for eksempel ebolautbruddet i Sierra Leone i 2014, krigs- og konfliktsituasjonen i Sør-Sudan 2014 og tsunamikatastrofen i Indonesia i 2004.

– Jeg vil rydde tvilen til side. Det er ingen grunn til å tro at hjelpen ikke kommer frem. Røde kors har svært høy virkningsgrad per krone.

– Vi må løfte blikket utover Mjøsas bredder og se hva som skjer i Syria og i andre steder som er rammet av krig og konflikt. Vi må ikke glemme at det er vi som er unntaket, det er vi som er privilegerte, vi som bor i trygge Norge, legger Swensen til. 

TV-aksjonen har også en lokal dimensjon
Tom Åge Myhren er styremedlem i Ringsaker Røde kors og påpeker viktigheten av TV-aksjonens lokale perspektiv. 

– Røde kors er avhengig av at det finnes strukturer og krefter på lokalt nivå for å mobilisere. Foreldre i FAU er nok fanget i skjæringspunktet mellom frivillighet og tvangsvillighet, men gjør en utrolig viktig jobb med å rekruttere bøssebærere, sier Myhren. 

– Vi må huske på at 10 % av de innsamlede midlene fra TV-aksjonen skal brukes innlands. Ringsaker kommune har en ambisjon om å bosette flyktninger og er avhengig av den lokale aktiviteten fra frivillige for å lykkes i dette arbeidet. 

– De store humanitære krisene vi ser på nyhetene hver eneste dag har en lammende dimensjon, og vi er inne i en ekstraordinær situasjon. Nettopp da er det viktig å tenke over at det er en lokal side av saken. Alle som har lyst til å hjelpe, kan hjelpe. Røde kors i Ringsaker har 5 lokallag som trenger flere frivillige, avslutter Myhren. 

Ringsaker kommune støtter årets TV-aksjon med 85 000 kr på vegne av befolkningen i Ringsaker. Dette tilsvarer drøye 2 kroner per innbygger.