Som aktivitetsvenn kan du hjelpe demensrammede til å øke aktivitetsnivået. Ved å komme ut av en passiv hverdag, øker livskvaliteten. Livet består av et mangfold aktiviteter; å stå opp, spise, lage mat, dyrke hobbyer, være sammen med andre, lese, spille musikk, og reise. 

Personer med demens og deres familier gir uttrykk for at det blir vanskelig å fortsette med aktiviteter som tidligere har vært en viktig og lystbetont del av hverdagen. Med trygghet, omsorg og mennesker rundt seg som kan hjelpe til, kan personer med demens fortsatt få gode dager og opplevelser. Frivillig innsats er et viktig bidrag for å få dette til.

Bygget på frivillighet
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær og kunnskapsbasert organisasjon, med mål om å bekjempe  demens og hjerte- og karsykdommer. Det gjøres gjennom forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Arbeidet finansieres med innsamlede midler og gaver. Organisasjonen har 100 000 givere, 30 000 medlemmer og over 500 lokallag over hele landet, både helselag og demensforeninger.

I 2016 er etablert egen demensforening i Ringsaker.
 
Vil du bli med på kurs?
Meld din interesse til Inger Johanne Brenden Hulleberg på telefon 41 43 73 46.

Foto (f.v): Inger Johanne Hulleberg Brenden, Marit Sjørengen, (demenskoordinator i Ringsaker), Bjørg Eli Halvorsen (frivillig), Wenche Krogrud (hjemmebaserte tjenester distrikt Nes) og sittende Berit Granli (hjemmebaserte tjenester distrikt Brumunddal).