Det var en stolt rektor Tone Strømberg som kunne ønske velkommen til åpningen.

– Det å være med og bygge en skole er ikke alle forunt. Det har vært utrolig spennende og lærerikt, og vi er utrolig fornøyd med skolen vår slik den har blitt. Det å komme inn her og kjenne på hvor godt det er å være her, det er fantastisk, sa hun til gjestene i sin åpningstale.

Gir mening
Ordfører Anita Ihle Steen mente Mørkved skole er et eksempel på hvorfor det er så givende å jobbe med lokalpolitikk. Siden hun kom inn i politikken har Mørkved skole stått på den politiske agendaen. FAU ved Mørkved har vært aktive, og politikerne har deltatt på utallige befaringer i den gamle skolen. 

– Det er et veldig sterkt og positivt engasjement på Mørkved, både blant foreldre, ansatte og unger. Det er veldig spesielt å få følge prosessen helt fra starten og til man ser resultatet slik som her. Dette bygget har alle forutsetninger for å gi barna som går her en god barndom og et godt læringsmiljø, sa hun. 

Betyr noe for alle
Rådmann Jørn Strand var selv elev ved gamleskolen. Mye er endret siden den gangen han trådte sine barnsben på Mørkved skole.

– Dagens skolebygg er på totalt 5.400 m2, og er dimensjonert for 325 elever. Samtidig er det ved denne skolen tilrettelagt for vekst, med gode muligheter for utvidelse når behovet melder seg, sa Strand. Han benyttet anledningen til å rose både elever, foreldre, lærere og skoleledelsen for tålmodigheten og engasjementet de har vist gjennom hele prosessen.

– Det å ha skolebygg som legger til rette for et godt læringsutbytte, og dermed gir ungene våre et best mulig utgangspunkt for læring, er viktig for oss. I løpet av en tjueårsperiode bruker vi i Ringsaker 1,7 milliarder kroner på bygging og rehabilitering av skoler og barnehager. Det har vært en knallhard prioritering av oppvekst, understreket han.

Mørkved skole ble bygd i en samspillsentreprise med Martin M. Bakken AS.


Lørdag 29. oktober fra kl. 12.00-15.00 inviteres det til åpen dag for alle som ønsker å se seg om i den nye skolen.