– Her kan man varme opp med en tur langs elva og trene styrke i aktivitetsparken etterpå. Jeg håper aktivitetsparken blir en fin treningsarena for småbarnsforeldre, skoler, lag og foreninger i Ringsaker, la ordføreren til. 

Aktivitetsparken ligger idyllisk til langs Brumunda, nedenfor Sveum-brua. Kreftforeningen og Lions Club Brumunddal har bidratt med pengegaver på henholdsvis 100 000 og 105 000 kr i finansieringsstøtte til aktivitetsparken.   

Kreftforeningen mottok over 200 kommunale søknader
– Vi i Kreftforeningen er veldig glade for at Ringsaker kommune tok initiativ til å søke om en aktivitetspark. Vi er opptatt av fysisk aktivitet som tilgjengelig lavterskeltilbud for alle i samfunnet. Dette er en av 19 aktivitetsparker vi åpner, og foreløpig den siste, sa Berit Jevnaker, Kreftforeningens distriktssjef i Hedmark. 

Kreftforeningen har mottatt over 200 kommunale søknader om aktivitetspark over tre år. Det året Ringsaker søkte, mottok foreningen hele 91 søknader. Av disse var det kun seks søknader som ble innvilget. 

– Dette sier noe om hvor godt skrevet Ringsaker kommunes søknad var! Det er litt av et nåløye å komme igjennom. Ringsaker jobber tverrfaglig med dette og går også foran som et godt eksempel når de ansetter en kreftkoordinator i 100 % stilling, legger Jevnaker til. 

Lions Club Brumunddal bidro med 105.000 kroner i sin pengegave til aktivitetsparken. Inkludert i pengegaven fra Lions var 5.000 kroner fra Tjukkasgjengen.

– Tjukkasgjengen delte omsorgsprisen de fikk fra Ringsaker kommune på kr. 10.000 mellom Lions Club og Frelsesarmeen. Lions Club bestemte da at de 5.000 kronene Tjukkasgjengen gav til oss, skulle gå uavkortet til aktivitetsparken. Tjukkasgjengen gjør en kjempeviktig jobb for folkehelsa, og aktivitetsparken er helt i tråd med deres visjon, sa Rune Stangnes fra Lions Club Brumunddal. 

Leverandøren av treningsapparater til aktivitetsparken er Kompak. 
–  Last ned appen vår, scann qr-kodene i parken og få gode tips til øvelser og hvordan du kan trene styrke i parken, sa Cecilia Sjølund fra Kompak. 

Foto (f.v.) Gry E. Bodin og Berit Jevnaker fra Kreftforeningen, Bjørn Nybakken fraLions, ordfører Anita Ihle Steen, Rune Stangnes fra Lions, og Cecilia Sjølund fra Kompak.