– At Ringsaker nå får en frisklivssentral i tråd med Helsedirektoratets føringer for kommunale frisklivssentraler, er et løft for folkehelsa og godt supplement til andre lavterskeltilbud, legger kommunalsjefen til. 

Karianne Haave er spesialfysioterapeut i Frisklivssentralen Ringsaker. Hun ser frem til å komme i gang med det folkehelsefremmende arbeidet. 

– Vi har fokus på fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, alkoholvaner, psykisk helse og søvn i et livsstilsendringsperspektiv. Målet er høyere livskvalitet for den enkelte, sier Haave.

12 ukers ”frisklivsresept”
Gjennom et 12-ukersprogram gir Frisklivssentralen den enkelte bruker hjelp til en varig livsstilsendring. Dette skjer gjennom individuell veiledning, kurs og gruppesamtaler.

– Vi ser hvor lett det er å falle tilbake i gamle mønstre og rutiner, og ønsker å gi folk noen gode verktøy for å unngå dette, sier psykologspesialist i Frisklivssentralen, Ragnhild Platou Borgersen.

– Målgruppa til Frisklivssentralen i Ringsaker er de som har økt risiko for, eller allerede har en sykdom knyttet til levevaner. I første omgang vil tilbudet være for voksne over 18 år, men dette ønsker vi å utvide etter hvert, legger Platou Borgersen til. 

Satser på utendørsaktiviteter
Fra januar 2017 vil Frisklivssentralen tilby ukentlige aktivitetsgrupper utendørs. 

– Et godt samarbeid med lag og foreninger i hele kommunen er helt sentralt for kunne få dette til, sier kommunalsjefen, og legger til at Frisklivssentralen er godt i gang med å inngå avtaler med frivillige organisasjoner. 

–  Det er et viktig poeng for folk at tilbudet er tilgjengelig der de bor, avslutter Rudjord. 

Er du interessert i tilbudet Frisklivssentralen i Ringsaker tilbyr, kan du selv ta kontakt – eller få en såkalt frisklivsresept fra fastlege, annet helsepersonell eller NAV. 
Les mer på Facebook-siden til Frisklivssentralen i Ringsaker eller Frisklivssentralens kommunale nettside. 
 

Foto (f.v): Jan Robin Manstad, RE-leder Kommunalmedisinsk senter, Karianne Haave og Ragnhild Platou Borgersen fra Frisklivssentralen Ringsaker og Sverre Rudjord, kommunalsjef for Helse- og omsorgsseksjonen i Ringsaker kommune.