Arbeidet med oppføringen av Moelv skole går så det suser, og i dag fikk pressen komme inn i bygget for første gang. 

Praktbygg

Arealet på skolen totalt er på ca. 6.000 m2, fordelt på to plan i administrasjonsbygget og tre plan i skolebygget. 

– Dette er et tidsriktig skolebygg som er veldig godt tilrettelagt for både elever og ansatte. Her er det fleksible romløsninger, moderne teknologiske løsninger og gode arbeidsplasser og møtearenaer for lærerne, forteller bygg og eiendomssjef Petter Granum.

Skoleleder Steinar Ulven ser fram til at nyskolen kan tas i bruk på nyåret 2018. 

– Dette er et fantastisk løft. Både foreldre, elever og vi i personalet ser fram til å få et moderne skolebygg tilpasset fremtidens behov, sier han. 

Viktig satsing

Rådmann Strand mener byggingen av Moelv skole markerer ei ny tid i Moelv.

– Det er ingen tvil om at Moelv er i vekst. Det bygges mange steder, og det bygges mye. E6-prosjektet er ikke lenger bare en drøm, nå er det i ferd med å realiseres. Dette er tidenes løft for kommunen i Moelv. Vi satser knallhardt på Ringsakerskolen, og vi gjør enorme investeringer i skolebygg. Det å gi hver enkelt elev gode forutsetninger for læring er helt avgjørende. Med dette blir de fysiske forholdene bedre tilrettelagt enn før, understreker han. 

Komplett anlegg

 – Med hele byggeprosjektet og tilhørende infrastruktur med vei, vann og avløp bruker vi godt over en halv milliard kroner på ungene i Moelv med dette prosjektet, sier Granum. 

Ved siden av skolebygget kommer svømmehallen og flerbrukshallen, som totalt er på 5023 m2. Idrettshallen får en spilleflate på 25 x 45 meter, som tilfredsstiller nasjonale krav til håndballbane. Hallen får to skillevegger slik at den kan deles i tre, og det blir fire garderober med samlet kapasitet på ca. 300 personer. Garderobene vil være felles for svømmebasseng og idrettshall. Svømmehallen blir topp moderne, med bassengstørrelse 25 x 15,5 meter. I tillegg kommer terapibassenget på 12,5 x 8,5 meter.

Det er Syljuåsen AS som er hovedentreprenør på dette prosjektet, og både Petter Granum og prosjektleder Anders Myhre fra Syljuåsen AS er godt fornøyd med samarbeidet. 

– Vi har en samspillskontrakt med Ringsaker kommune, og det fungerer veldig godt. Kommunen har mye erfaring med denne måten å jobbe på, og vi har et tett og godt samarbeid. Det gjør at framdriften i prosjektet blir veldig bra, sier Myhre.