De åtte elevene som representerte sjettetrinn i konkurransen hadde levert et solid arbeid som sikret dem Forskningsprisen. Tema for arbeidet deres var forebygging av elgpåkjørsler.

Stort problem

– I løpet av syv år mellom 2007-2013 ble 583 mennesker skadet og 16 mennesker drept i sammenstøt med elg. Mellom 2013 og 2014 ble det drept 900 elg i trafikken, forteller elevene. 

Sjettetrinnslaget har forsket på en sensor som kan plasseres i terrenget i områder med mye elg, og som ved hjelp av en app kan varsle bilister som ferdes på veier i området om at det er dyr i nærheten av veien. Ideen er synliggjort både gjennom en videopresentasjon, en legomodell og et forskningsdokument. 

Jobber videre

Fram mot den skandinaviske finalen jobber laget videre med ideen sin, blant annet gjennom å følge opp fagmiljøer for å realitetsorientere produktet sitt.

– Vi har vært i kontakt med både Statens vegvesen, Trygg trafikk og Høgskolen i Hedmark. Fagfolk er stort sett positive til et slikt produkt, og har tro på at det både ville kunne være gjennomførbart og interessant å utvikle sensorer og apper, sier elevene. 

I tillegg har de fått innspill på videreutvikling av ideen. 

– Carsten Tangerås fra Trygg forsikring foreslo at teknologien kunne kommunisert med bilen slik at varselet kunne komme opp i bilens eget varslingssystem, noe som ville være positivt for eksempel for personer med svak hørsel, påpeker de. 

Lærer og mentor Alf Gunder Wikkelsmo er imponert over innsatsen til elevene, og har tro på produktet.

– Det har skjedd før i historien til First Lego League at forskningsprosjekter har blitt realisert og tatt i bruk, så det er absolutt en mulighet, mener han. 

Har jobbet godt

Rektor Else Margrethe Holst på sin side er godt fornøyd med innsatsen til elevene sine.

– De har vært veldig flinke og fokuserte. Stavsberg skole har deltatt i First Lego League siden 2005, og elevene våre har tatt hjem til sammen 19 pokaler fra turneringene. Regionale mestere har vi blitt tre ganger. Jeg synes det er riktig å bruke tid på dette fordi det svarer på de utfordringene som kunnskapsløftet gir oss. I tillegg får elevene erfaring med koding, og de får brukt kunnskapen sin innenfor naturvitenskap og realfag. Sammen med engasjerte lærere som vet hva de driver med synes jeg vi har funnet en god måte å jobbe med dette på, sier hun. 

Og elevene selv har lagt ned mye innsats ved siden av det vanlige skolearbeidet.

– Vi har brukt midttimen til å jobbe med prosjektet, i tillegg til at vi har blitt igjen på skolen etter skoletid. Vi lærer mye av det, og får brukt kunnskap fra både matte, naturfag, norsk og kunst og håndverk i arbeidet med prosjektet, sier de.

Til Europa?

I den skandinaviske finalen i Bodø, som finner sted 3. desember, møter 23 lag fra Norge representanter fra Sverige, Finland, Danmark og kanskje Island. Vinnerne får delt videre i europeiske konkurranser. Moose of Norway er ikke i tvil – de går for en seier også her.

– Else sier: ”Vi er ikke der for å delta, vi er der for å vinne!”. Sånn er rektoren vår, ler de sju sjetteklassingene, som gleder seg til å vise fram prosjektet sitt på nytt.