Rådmannen mener at Ringsaker kommune er i ferd med å ta en meget sterk posisisjon innenfor noen prioriterte områder, som gjør at kommunen vil tiltrekke seg både innbyggere, næringsliv og turister framover. 

– Vi har det siste året løftet opp fire områder der Ringsaker har og kan ta en unik posisjon. Tiltak som støtter opp om Prøysen, mat, Sjusjøen og Mjøsa prioriteres høyt i budsjettforslaget. Sammen med prioritering av byutvikling, næringsutvikling og investeringer i infrastruktur gir dette virkelig et stort vekstpotensial, sier han. 

Nye vekstmål

Befolkningsvekst er helt sentralt for en videre utvikling av Ringsaker. Dette gjelder både utviklingen av et livskraftig og attraktivt lokalsamfunn og inntekter for å kunne utvikle kommunens tjenestetilbud. Med bakgrunn i arbeidet som er gjort, og med de muligheter som ligger framover, mener rådmannen det er på tide å sette nye vekstmål.

 – Vi går nå inn i en periode der infrastrukturtiltak og andre store prosjekter vil kunne bety en helt annen veksttakt enn det vi har sett så langt. Jeg mener det er mulig å nå 36.500 innbyggere i 2023. Hvis vi i tillegg lykkes med realisering av store prosjekter som tospors jernbane og sykehus, kan vi sette et «hårete mål» om 40.000 innbyggere allerede i 2030 og kanskje 50.000 innbyggere i 2043, sier rådmannen.

Satsing for barn og unge

Skole og oppvekst er et prioritert område i strategien for vekst og utvikling, og skolebyggene har fått et betydelig løft gjennom de siste årene.

– Vi åpnet Brøttum skole i 2015. I 2016 åpnet vi nye Mørkved skole og den kraftig oppgraderte Fagernes skole, og i 2017 tok vi i bruk Moelv skole. Nå ferdigstilles svømmebasseng og idrettshall i Moelv, og det blir bygd svømmebasseng i Brumunddal og på Brøttum. Samtidig bygges nye Stavsberg skole og flerbrukshall med en kostnadsramme på 315, 8 millioner kroner. Skolebygg, idrettshaller og svømmebasseng er det aller største innsatsområdet i budsjett og økonomiplan med enorme investeringer som vil komme barn og unge i Ringsaker til gode, påpeker Strand.

Et digitalt løft

Over tid har det vært jobbet systematisk for å øke læringsutbyttet til elever i Ringakerskolen. Denne satsingen er styrket ytterligere ved at digitale verktøy prioriteres, og det prioriteres i nettbrett til alle elever. 

– I løpet av perioden bruker vi totalt hele 18,5 millioner kroner i nettbrett, programvare og administrasjonsverktøy. Alle elevene i Ringsaker skal få tilgang til hvert sitt nettbrett, og det arbeides systematisk med undervisningsopplegget knyttet til innføring av nettbrett i skolen slik at vi får best mulig effekt av denne satsingen, forteller han.