– Det fantastiske utendørsanlegget på Strandsaga materialiseres nå. Når disse første delene står ferdig til sommeren, kommer det til å bli en attraksjon ved Mjøsa for innbyggere, tilreisende, turister og næringsdrivende, sier rådmann i Ringsaker kommune, Jørn Strand.

Knytter byen og Mjøsa sammen
Gjennom byggingen av firefelts E6 og kommunens egne tiltak bindes Brumunddal og sentrum sammen på en helt annen måte enn tidligere. Tilgangen til Strandsaga blir derfor god for både innbyggere og næringsliv.

– Anlegget på Strandsaga er en kvalitet i seg selv, men dette er samtidig en del av noe langt større. Dette blir inngangen til framtidas Brumunddal. Mjøsa og byen møtes og områdene imellom transformeres. Elva binder det hele sammen med promenaden, og det kommer gode forbindelser med gang- og sykkelveger og innfartsveger. Dette er byutvikling og næringsutvikling i praksis, legger Strand til.

Formet av skatemiljøet
– Ringsaker kommune har vært i dialog med skatemiljøet i hele prosessen, og skaterne har selv fått være med på å påvirke utformingen av området, forteller avdelingsleder for utbygging hos teknisk drift i kommunen, Elin Hekne Rønningen.

– Det har også vært et poeng å lage en park som unngår alderskonflikter. Derfor har vi laget et separat område for de minste barna som ønsker å skate eller stå på sparkesykle. Slik kan amatører og proffe skatere bruke anlegget side om side, sier Per Even Johansen, RE-leder i teknisk drift. 

Området vil få flombelysning, slik at det kan benyttes på kveldstid og i vinterhalvåret. Det er entreprenør Paul Berg AS i samarbeid med Betongpark AS som bygger anlegget. 

Om Strandsaga-utbyggingen

Dette bygges nå:

  • Skatepark, ca. 2000 m2 med bowl
  • Streetbasketbane/basketbane, 1070 m2. Fungerer som skøytebane om vinteren grunnet kjøleanlegg. 
  • Barneområde skate/sparkesykkel. 150 m2 med enkle elementer, samt 120 meter lang løype for mindre barn som vil skate eller bruke sparkesykkel

Bygges i vinter/vår:

  • Ankomst til området, asfaltert sti med belysning
  • Toalettanlegg
  • Grovopparbeidelse av arealer som skal bli badestrand