Under RingsakerGallaen deler Ringsaker kommune ut priser i en rekke kategorier. Det er tre nominerte i hver kategori, og publikum har hatt anledning til å nominere sine favoritter. Begrunnelsen for nominasjonene og prisvinnere offentliggjøres på RingsakerGallaen 20. januar. 

Listen over de nominerte sortert etter kategori

Idrettsstipendet
Kan tildeles ungdom fra 16 år som representerer idretten i Ringsaker på en særdeles positiv måte. 
Årets nominerte er:

 • Lene Retzius
 • Ingrid Kvernvolden 
 • Håvard Hovde

Årets idrettsleder
Årets idrettsleder kan tildeles en idrettsleder som har gjort en ekstraordinær innsats for aktivitet hos barn og unge.
Årets nominerte er:

 • Per Sigmund Heggelund
 • Irene Dybdahl
 • Henning Sveen

Byggeskikkprisen
Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger eller anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, materialbruk, arkitektur og samspill mellom sted og miljø kan stå som et forbilde for byggevirksomhet i kommunen.
Årets nominerte er:

 • Kiwi Næroset v/Harbyn AS
 • Ringsaker avlastningssenter v/Ringsaker kommune
 • Området Fjellstua v/ Sjusjøen Utvikling AS

Årets kulturformidler
Årets kulturformidler kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig innsats for kommunen innen ulike kunst og kulturkategorier.
Årets nominerte er:

 • Friserte Fruer 
 • Halvard Olestad 
 • Oddmund Mikkelsen

Årets musikkformidler
Årets musikkformidler kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig innsats for kommunen innen musikkformidling.
Årets nominerte er:

 • Erik Harstad
 • Trond Svendsen
 • Brumunddal jente- og guttemusikk

Frivillighetsprisen – Omsorgsprisen - Inkluderingsprisen
RingsakerGallaens priskomite vedtok å dele ut to priser i kategorien frivillighet, omsorg og inkludering: Frivillighetsprisen og en sammenslått Omsorgs- og inkluderingspris. 

Frivillighetsprisen
Frivillighetsprisen kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for frivilligheten i Ringsaker.
Årets nominerte:

 • Randi Nordli 
 • Einar Lyngar
 • Furnes fotball

Omsorgs- og inkluderingsprisen
Omsorgsprisen kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for omsorg og omsorgsarbeid i Ringsaker. 
Årets nominerte:

 • Ringsaker solidaritetsgruppe ved Helen Rønningsbakken 
 • Lensmannskontoret ved Terje Krogstad
 • Lise Holland 

I tillegg prisene over hedres medaljører i internasjonale mesterskap, og Ringsakerprisen tildeles en person eller en organisasjon som har gjort en betydelig innsats for kommunens kunst, kultur eller næringsliv. 

Foto: Ringsakergallaen 2016