Grunnen til at antallet ansatte som fikk gullklokke var spesielt høyt i år, skylles at Ringsaker kommune overtok HVPU-institusjonen Toftes Gave fra Oslo kommune i 1991. 

Hoel gård dannet en fin ramme rundt arrangementet, der gullklokkemottakerne ble hedret med middag og underholdning.