Hedmark Kunnskapspark (HKP) vil i første omgang investere ett årsverk med tilstedeværelse to dager i uken i Ringsaker. Sammen med Ringsaker kommune skal HKP arbeide med bioøkonomi og potensielle vekstbedrifter. Ringsaker skal også være en node for BioSmia i Innlandet.
 
– Samarbeidet med Hedmark Kunnskapspark vil ytterligere forsterke næringsarbeidet i Ringsaker. Vi vil nå få anledning både til å løfte prosjekter i samarbeid og til å kunne gå inn med større kraft i veiledning og støtte rundt enkeltbedrifter. Det er veldig gledelig at Hedmark Kunnskapspark etablerer seg her, sier rådmann Jørn Strand. 

Innovasjonsbank
HKP er initiativtaker for bioøkonomisenteret BioSmia, hvor ambisjonen er å være en motor for utviklingen innen feltet i Innlandet. BioSmia skal samle miljøene og aktørene i Innlandet slik at de sammen kan bli mer attraktive og skape innovasjonskraft nasjonalt og internasjonalt. 

– Gjennom arbeidet med BioSmia har Hedmark Kunnskapspark bygget opp en bank av innovasjonsidéer, og vi har rundt 25 pågående forstudier og prosjekter. Dette vil selvsagt deles med næringslivet i Ringsaker, sier kommunikasjonssjef Dag Arnesen i HKP. 

– Det er naturlig å tenke at bioindustri i Ringsaker vil ha sin basis i matproduksjon og treindustri. Vi går nå inn i en tid hvor vi skal bygge opp en ny bioindustri, og spørsmålet blir hvor denne skal lokaliseres og hva denne industrien skal produsere. Her er en god mulighet for at Ringsaker, med sin sterke posisjon og sine sentrale næringslivsaktører, kan få til ny vekst, sier administrerende direktør Frank Larsen i HKP.

Fornybare ressurser
– Næringslivet i Ringsaker kommune har lange tradisjoner med å utnytte og utvinne ressurser som kommer fra fornybare kilder. Landbruk og skogbruk er sentrale elementer i veldig mange av næringene i Ringsaker. Sammen med Hedmark Kunnskapspark vil vi jobbe for at eksisterende næringsliv kan videreutvikle seg samt bidra til å skape ny bioindustri som gir vekst og nye arbeidsplasser i Ringsaker og Innlandet, sier næringssjef Tor Rullestad i Ringsaker kommune.  

HKP vil bygge denne satsingen på den kompetansen som allerede finnes lokalt og i bedriftene i matklyngen Arena Heidner, skogsindustrien i Innlandet, Høgskolen i Innlandet, NTNU, Sintef og i HKP, samt det nettverket man ellers har nasjonalt og internasjonalt.

Foto (f.v): Administrerende direktør Frank Larsen og kommunikasjonssjef Dag Arnesen fra HKP, næringssjef Tor Rullestad, rådmann Jørn Strand og strategisjef Alf Thomassen fra Ringsaker kommune.