Buttekvern og Fredheimvegen barnehage har i 2009 og 2010 deltatt i et prosjekt som heter DUÅ - de utrolige årene. Dette er et prosjekt som er blitt en del av vårt satsningsområdet. Personalet har deltatt på workshops og er sertifisert i bruken av DUÅ.

Buttekvern og Fredheimvegen barnehage samarbeider med andre tjenester for barn og barnefamilier, for å kunne gi barna gode utviklingsmuligheter. I den forbindelse har vi deltatt i et tverrfaglig utviklingsarbeid for å utvikle arbeidsmåter som kan gjøre det mulig å oppdage barn som kan ha behov for særskilt tilrettelegging i barnehagen eller annen type utviklingsstøtte fra andre instanser så tidlig som mulig.