– Dette er en møteplass for lærere av høy faglig kvalitet, der målet er å lære og utvikle profesjonen sammen. Ingen utvikler seg i enerom. Det handler om å møte andre fagfolk - og på den måten dannet en felles forståelse og kunnskap, sa kommunalsjef for skole, Anne Kari Thorsrud. 

«Planleggingsdagen» ble så vellykket i fjor, at den nå gjennomføres for andre året på rad.

– Formålet er å bygge en felles læringskultur, både faglig og pedagogisk, for grunnskole og videregående skole i Ringsaker, sa Eva Arnseth, som er rektor for hele 760 elever ved Ringsaker videregående skole i Brumunddal. 

20 % faller fra
Statistikken viser at 98 % prosent av alle elever i Ringsaker begynner på videregående skole etter ungdomsskolen. Men i løpet av videregående, er det omlag 20 % av elevene som av ulike årsaker faller fra utdanningsløpet.

– Våre tall gjenspeiler snittet på landsbasis. Når 20 % slutter, har samtidig 80 % stått i alle fag. Vår jobb er likevel å bidra til vekst og få elevene til å tro på seg selv og sine egne ferdigheter slik at så mange som mulig fullfører videregående skole, la Arnseth til. 

En utfordring for lærerne er å sikre at elevene har de nødvendige basisferdighetene som skal til for å få et reelt læringsutbytte av undervisningen.  

– Dette gir oss perspektiver på hvor ansvaret ligger; nemlig hos den profesjonelle læreren. Klarer vi å gi elevene de nødvendige læringsverktøyene som skal til for at de gjennomfører den videregående opplæringen, legger vi det beste grunnlaget for videre studier og et godt arbeidsliv, avsluttet Thorsrud.