Torsdag 2. februar overrakte Leah Olafsen Opsahlseter en konvolutt med penger hun selv har samlet inn, til ledelsen på BBAS.

– Jeg ryddet på rommet mitt i mange timer, samlet leker jeg kunne selge videre og har tjent penger på marked. Noen av pengene ville jeg gi til det stedet der farmor jobber, sier Leah.

Inger Berit Torve er farmoren til Leah. Hun jobber til daglig på vaskeriet på BBAS og er tydelig stolt over hva barnebarnet har gjort for arbeidsplassen hennes.

 – Lea kjenner gangene her, hun tar heisen og har utforsket bygget og blitt kjent med de eldre som er her. Jeg tror det er derfor hun ønsket å gi noe til de gamle, sier hun.

To familier fikk julemat og gaver for 4000 kr
Leah, som til daglig går i 3. klasse på Kirkekretsen skole, har ikke bare samlet inn penger til BBAS. Før jul samlet hun inn tilsammen 12 000 kr som hun ville gi gode formål. 

De resterende 8000 som ble igjen etter gaven til BBAS, delte hun mellom to familier i henholdsvis Ottestad og Engerdal, som fikk julegaver og julemat til en verdi av 4000 kroner hver. Familiene fant hun via en annonse på finn.no, som fikk enorm respons. 

 – Du kunne ha beholdt du samlet inn selv. Hvorfor gjorde du ikke det?

– Det er mange som ikke har noe. Og jeg er ganske heldig og har mer enn jeg trenger, sier Leah, som ikke har tenkt til å gi seg med å samle inn penger til gode formål. 

– Det er fint å kunne gjøre noe for andre, så dette skal jeg fortsette med, avslutter hun. 

Foto (f.v): Inger Berit Torve, farmor til Leah og ansatt på BBAS, Leah Olafsen Opsahlseter og Roar Finstad, avdelingsleder ved BBAS.