Skolen markerte engelskdag med mål om å snakke mest mulig engelsk, lære engelsk sammen og ha det morsomt med det engelsk språket. 
 
”Assembly”
Dagen startet i gymsalen med høytidelig åpning av engelskdagen. Der var det samling ved skolens ledelse, og alle trinnene fikk si noe på engelsk om hva de skulle jobbe med denne dagen. Samlingen ble avsluttet med den engelske nasjonalsangen. Etter det gikk elevene til sine trinn og jobbet med forskjellige opplegg knyttet til engelskfaget. Det ble jobbet med ulike spill, samtaler, skriveoppgaver og bruk av digitale hjelpemidler.
 
Kantine
6. trinn på skolen hadde kantine, og serverte i den forbindelse ham&cheese-sandwiches samt tea and biscuits til alle elevene.
- Elevene har jobbet kjempegodt, og virkelig gjort seg flid med oppgaven, sier engelsklærer for 6. trinn Helga Storlien og fortsetter:
- Det er fint at vi kan gjøre en slik markering for hele skolen. Dette er samlende og gir spennende læring.
 
Skrivetrening
På 4. trinn jobbet elevene blant annet med å lage en brosjyre på engelsk. Det var en skriveoppgave som elevene gledet seg skikkelig over.
– Dette har vært en flott dag. Det virker som om elevene har stor glede av å jobbe med engelskspråket på denne måten, sier Linn Lundberg som er en av lærerne på småskoletrinnet. Mellomtrinnet har ekstra fokus på engelsk gjennom hele uka, i tillegg til denne felles markeringen sammen med hele skolen i dag.
 
De ansatte på skolen benyttet også muligheten til å markere dagen med å være ekstra velkledde i skoleuniform, noe også mange av elevene hadde gjort.