– Vi prøver å få med så mange som mulig, sier helsefagarbeider Vegard Kirkeby. 

Han går fra rom til rom i 4. etasje på aktivitetssenteret og samler beboerne til dagens sittedans. Instruktør Gudrun Siktbakken skrur opp musikken og kollega Lisbeth Bonden instruerer. 

– Vel møtt! Er dere klare for å danse litt? Lytt til musikken: Hel og tå, så sparker vi litt med annethvert bein, sier Lisbeth.

 – Jeg hører ikke et kvidder! sier Erna, som likevel lot seg overtale til å delta på dagens økt.

Når volumet er skrudd opp enda noen hakk, tar beboerne del i aktiviteten med konsentrerte smil. Føtter, legger, bein og armer løftes og strekkes. Det er ikke vanskelig å se at de trives i dansen. Liv Johanne nynner til musikken og smiler som om hun var 20 år igjen. 

– Er dere klare for en sang til? spør Lisbeth, og Gudrun setter på neste spor på CD-spilleren. 

30 helsebringende minutter
– Aktiviteten «sittedans» varer i 30 minutter. Det er et sosialt og helsebringende tiltak som bedrer allmenntilstanden og livskvaliteten til beboerne. Det at man ikke er så god til beins, trenger ikke å bety at man må sitte stille hele dagen, sier avdelingsleder ved langtidsavdelingen ved Brumunddal bo- og aktivitetssenter, Roar Finstad. 

Sittedans er et av flere helsefremmende aktiviteter ved senteret. Andre tilbud til beboerne er eksempelvis sangundervisning og bowling. 


Foto (f.v): Beboerne Erna, Liv Johanne, Kari, Magnhild, Helga og instruktør Lisbeth Bonden.