Klare for dagens første lesestund var 36 glade unger fra Nes barnehage. Monica Westvold og Ida Adolfsen fra biblioteket figurerte som kosedyrdoktorer, leste høyt for barna og akutt-undersøkte verdens raskeste kosedyr, J. G. Pard. 

Barna hadde også med seg hvert sitt kosedyr, som fikk sprøyte, plaster og et diplom for gjennomført undersøkelse. 

 –  Med dette minner vi barnehagene på at biblioteket er en fin arena å besøke og hente litteratur, sa biblioteksjef Mette Westgaard, som avsluttet dagen med sirkelsanger som «hode-skulder-kne og tå» til stor begeistring hos barnehagebarna. 

Seks barnehagebesøk

I tillegg til Nes barnehage, får biblioteket i Brumunddal besøk av Tømmerli, Kylstad, Furnes, Vesleparken og Bjørkebo barnehage i løpet av dagens fire høytlesningsstunder. 

«Barnehagedagen» er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold. I år er temaet «Vi vil leke».

Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som har tatt initiativ til denne årlige markeringen, som siden 2005 har blitt en tradisjon i store deler av barnehage-Norge.

Les mer om «Barnehagedagen»