Alle søkerne uten barnehageplass som ønsker plass fra august har fått tilbud om plass. I tillegg er det ledige plasser i alle områdene for nye søkere etter fristen og for de som søker oppstart senere høsten 2017 og 1. halvår 2018.

Prioriteres høyt

– Barnehage er høyt prioritert i Ringsaker, og vi tilbyr nå plass til alle som ønsker det, sier rådmann Jørn Strand.

Kommunen har satset på utbygging av barnehager i alle områder for å imøtekomme etterspørselen. Dette har medført en økning av antall plasser de siste årene både i kommunal og privat regi.

– Barnehage er et helt sentralt virkemiddel for å stimulere til befolkningsvekst. Det å kunne tilby barnehageplass av god kvalitet er viktig for oss, sier rådmannen.

Ønsket alternativ

Ringsaker har full barnehagedekning. Alle som ønsker det får tilbud om barnehageplass. Det er et mål at søkerne skal få innfridd høyest mulig alternativ. Så langt det er mulig er det tatt hensyn til brukernes behov og ønsker. Imidlertid er det flere søkere enn ledige plasser i enkelte områder, og noen har derfor fått tilbud i barnehager de ikke prioriterte i søknaden. De kan velge å stå på venteliste til de barnehagene de prioriterte.
 
Av barn som har barnehageplass er det 26 som har fått innvilget utvidet plass, mens 2 er innvilget redusert plass. Det er gitt avslag til 7 barn som har plass, men har søkt annen barnehage. Det er gitt avslag til 3 barn uten lovfestet rett på ønsket alternativ. Disse har samtidig fått melding om hvilke barnehager som har ledig plass som de kan velge om de ønsker det. 

Ledige plasser

Det er ledig kapasitet i noen barnehager og søkere etter fristen får tilbud. Når svarfristen for å ta imot tildelt plass er ute, blir det foretatt nye opptak i barnehager med ledige plasser og nye søkere. Søkere som ønsker oppstart senere høsten 2017 og 1. halvår 2018 får tilbud utover høsten. Fortløpende opptak skjer ved ledige plasser gjennom barnehageåret.
 
– En oppdatert oversikt over ledige plasser står på kommunens hjemmeside, sier barnehagerådgiver Kristin Sæta.  

 

Foto: Blide barn i Furnes barnehage