– Slikt avfall fører til tette rør og overløp i rør, pumpestasjoner og i kloakkrenseanlegg, noe som igjen fører til utslipp av urenset vann i naturen. Lokalt kan dette føre til forurensning av bekker og vann, sier Smedsrud, som vil oppfordre publikum til å tenke over hva de kaster i toalettet. 

Vis dovett!

– I dag er det «Verdens vanndag» og årets tema er avløpsvann. Vi vil minne publikum om viktigheten av «toalettvett». Det er kun tiss, bæsj og toalettpapir som skal skylles ned i do, sier han. 

«Verdens vanndag», som ble etablert av FN i 1993, markeres 22. mars hvert år, og i år er temaet avløpsvann.

Vannforbruk

For å ta godt vare på naturressursene, er det også viktig å ikke sløse med vann, og FN oppfordrer alle til å være bevisste på vannforbruket. Se filmen som er laget i forbindelse med World Water Day 2017 her: 

Les mer om vann og avløp 

Les mer på Norsk vann.
Les mer om dovett.