Prosjektet «Lokal mobilisering mot doping» er et tverrfaglig samarbeid mellom Antidoping Norge, ansatte i kommunen, skolene, idretten, politiet og treningssentrene. Formålet med prosjektet er å gi unge mennesker i kommunen tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig nulltoleranse i sine lokalmiljøer. 

- Vi er veldig glade for at Ringsaker nå har inngått et samarbeid med oss, og på denne måten viser med handling at de tar dopingproblematikken på alvor. Gjennom en felles mobilisering skal vi sørge for å heve kunnskapsnivået blant relevante yrkesgrupper, og bygge opp under en nulltoleranse for doping i Ringsaker, sier Eirin Rise fra Antidoping Norge. 

Et helseproblem

Flere faktorer peker i retning av at dopingbruk er et voksende helseproblem blant ungdom. Synet på doping er i endring og flere bruker nå doping som en snarvei til drømmekroppen. Tradisjonelt har doping vært mest utbredt blant gutter og unge menn, men de siste årene er det rapportert om økt bruk også blant jenter og unge kvinner.

– Det er grunn til å tro at doping også er en del av hverdagen til enkelte unge i Ringsaker, og vi ønsker både å sette fokus på dagens kroppsideal og gi dem nok kunnskap til at de avstår fra dopingbruk, sier SLT-koordinator Ida L. van der Eynden. 

Felles innsats

Gjennom at både kommunen, lokale skoler, politi, treningssentre, idrettslag og Antidoping Norge er involvert i samarbeidet når man ut med informasjon til svært mange ungdommer i målgruppen, og man kan også lettere fange opp ungdommer som har problemer.

– Anti-dopingarbeid krever tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig innsats. Derfor er det veldig bra at vi har med deltagere fra flere ulike enheter, fra politiet i Ringsaker og fra de private treningssentrene. Ved å starte opp lokal mobilisering mot doping nå, ønsker vi å gjøre en tydelig og målrettet forebyggende innsats, sier folkehelsekoordinator Wenche Enge.