Håvard Brandal i bygg og eiendomsenheten i Ringsaker kommune sier han er glad for at det kom et nytt fagbrev som er tilpasset vaktmesteryrket og de utfordringene nye, komplekse bygg gir kommunen som byggeier. 
 
– I vaktmesterstaben i dag er det bred kompetanse med tradisjonelle fagbrev som eksempelvis rørlegger, sveiser, bilelektriker, tømrer og tekniker. I tillegg har de fleste også vaktmesterskolen. Sammen med våre åtte nyutdannede byggdriftere gir dette kommunen et godt faglig utgangspunkt for å ivareta bygningsmassen, sier han.  
 
Spesialkompetanse

Hovedoppgavene for en byggdrifter er drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, samt tele- og automatiseringsinstallasjoner. En byggdrifter skal drive løpende og forebyggende vedlikehold, og energiovervåking og energiøkonomisering er en viktig arbeidsoppgave.
 
– Endring i bygningsmassen krever ny kompetanse. Det er det veldig positivt at bygg og eiendom legger til rette for at de som allerede er ansatt får faglig påfyll, slik at enhetens oppgaver kan ivaretas på best mulig måte i framtida, sier HMS-rådgiver Hilde Arnesen.
 
God erfaring

Opplæringen i byggdrifterfag ble gjort i et samarbeid mellom Storhamar videregående skole og Ringsaker videregående skole. I løpet av 1,5 år hadde deltakerne 100 undervisningstimer på fritiden ved siden av jobb. 
 
– Vi vurderer å gjennomføre en ny runde med tilsvarende opplæring i framtida, også da i samarbeid med nabokommunene. Kontinuerlig fokus på kompetanseheving i enheten er viktig for å ivareta våre 170.000 m² bygningsmasse på best mulig måte, sier Håvard Brandal.