Barnehageprosjektet

Hvert år inviteres alle femåringer i Ringsaker kommune  med i et stort felleskor i Prøysenhuset.  I forkant av denne forestillingen får barnehage besøk av profesjonelle sangere som lærer dem et utvalg sanger og bibliotekarer som leser for dem. Målet er å gi femåringene gode musikk- og litteraturopplevelser og en følelse av fellesskap og mestring.

– Vi ønsket å gi prosjektet en kjenningsmelodi som skal skape forventning, begeistring og tilhørighet. Da var det naturlig å gå til en som er veldig glad i barn og i Ringsaker – Geirr Lystrup. Vårt håp og ønske er at alle barnehagebarn i kommunen får et forhold til denne sangen helt fra første dag i barnehagen, fordi det går «gjetord» om det store de skal få være med på når de blir fem år!, sier prosjektleder Rebekka Joswig, kulturrådgiver i kommunen.

Barnehageprosjektet ble arrangert for første gang i forbindelse med Prøysen 2014. Senere ble det også gjennomført i 2015.
 
Frist for å melde seg på neste års prosjekt er i slutten av april.  Kultursjef Berteig oppfordrer alle barnehagene om å bli med.
 

Bildetekst: Geirr Lystrup, to musikere fra kulturkontoret og fire sangere dukket onsdag opp i Ringsaker kommunestyre hvor de inviterte politikerne med i allsang. Nederst fra venstre: Malin Hoelstad, Ingebjørg Stenbakken, Sina Wiik Melve og Hermine Solemsli Kleppe. På kontrabass Oddvar Eiksund og trekkspill Geir Otnes.