Rådmann Jørn Strand har stor tro også på den videre utviklingen i Ringsaker.
 
– Siden 2008 har vi fram til 2016 hatt en vekst på nesten 60 % i omsetningen i varehandelen men landsnittet har vekst på ca. 19 %. Dette er svært gode tall som betyr at strategiene virker. Dette er arbeidsplasser og vekst! Med flere spennende utviklingsprosjekter og nyetableringer både i gang og på trappene har jeg meget stor tro på framtida for varehandelen i Ringsaker. Denne utviklingen vil fortsette og bli ytterligere forsterket, sier Strand.

Lykkes med bredde

Næringssjef Tor Rullestad mener handelsveksten i Ringsaker kommer som følge av en bred satsing innen både sentrumsutvikling, utviklingen av næringsområder utenfor bykjernen og satsing mot handel ifb. hyttetrafikk og reiseliv.
 
– IKEA er selvfølgelig en sterk motor, og etableringen av flere butikker i Nydalsområdet gir vekst i handelen her. Handelen i byene er i vekst. I tillegg ser vi en økende tilstrømming av turister til Ringsaker, noe som gir en overrislingseffekt på varehandelen i hele kommunen. Handelen på Kiwi Næroset har hatt en solid vekst etter åpningen av den nye butikken, og også omsetningen på Kiwi Sjusjøen har hatt en positiv utvikling, sier Rullestad. 
 
30. mars åpnet den store byggvareavdelingen til OBS på Rudshøgda. Effekten av denne etableringen vil først bli synlig på neste års statistikk.

Handler lokalt

I 2008 var det svært mange ringsaksokninger som dro til nabobyene for å handle, og handelslekkasjen var stor. Grepene som ble tatt innenfor sentrumsutvikling og utvikling i samarbeid med næringslivet viser gode resultater og bildet er i dag kraftig endret.
 
– Utviklingen av attraktive og funksjonelle bysentrum kombinert med arrangement har vært helt sentrale grep for å tilskynde denne utviklingen. Den koselige småbyidyllen i Brumunddal og Moelv er avgjørende for å trekke handel. Handelsstanden har vært flink til å lage gode handleopplevelser, og ringsaksokningen er flink til å møte opp og benytte seg av tilbudet som finnes lokalt, mener rådmannen. 

Foto: Folkeliv på torget i Brumunddal