– En kreftdiagnose kan snu hele livet på hodet. Jeg forsøker å tilrettelegge slik at pasienter og pårørende får så god livskvalitet som mulig, sier Heidi, som har jobbet som kreftkoordinator i Ringsaker kommune siden 2014.

– I jobben min hjelper jeg ikke bare personer som har fått kreft. Det kan være vel så viktig å gi råd, veiledning og hjelp i mestringsteknikker for de nærmeste pårørende. For ektefeller og barn av kreftsyke kan premissene i hverdagen endres radikalt, og det å få hjelp av praktisk art kan utgjøre en stor forskjell, sier hun.

Ikke alle skal dø

Som kreftkoordinator kommer hun gjerne inn i bildet når pasienten har fått diagnosen og er under behandling. Noen pasienter vil bli friske mens for andre er det snakk om lindrende omsorg ved livets slutt. 

– Min rolle er sammensatt, og jeg tilpasser meg den ulike pasientens behov. Jeg gir veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring av plager. Videre informerer jeg om tilbudet i og utenfor kommunen og har gjerne en koordinerende rolle mellom ulike instanser, som lege, NAV, helsestasjon, skole, barnehage, kontaktsykepleiere og andre enheter, forteller hun,

– For de pasientene som snart skal dø, kan vi legge til rette for dette i eget hjem eller hjelpe til med overflytting til palliativ avdeling, slik at de kan få en trygg og verdig avslutning i livet siste fase, legger hun til.

Ressursgruppe for kreftomsorg

Ringsaker kommune har etablert en ressursgruppe for kreftomsorg og lindrende omsorg. Gruppen består av kontaktsykepleiere fra alle pleie- og omsorgsdistrikter i kommunen, Kommunalmedisinsk senter og rådgiver fra helse- og omsorgsseksjonen.

–  Vi jobber i team for å gi pasienter og pårørende en så god behandling som mulig, enten det er i eget hjem eller i institusjon, eller når vi holder kurs for ansatte for å øke kompetansen i kommunen, avslutter Heidi.

Les mer om kreftomsorg i Ringsaker kommune.

Foto: Kreftkoordinator Heidi Nordsveen  på jobb ved Tømmmerli bo- og aktivitetssenter.