– Vi håper alle hjelper til med å ta vare på anlegget slik at store og små får stor glede av det i mange år fremover, la han til. 

 Lekeparken er tegnet tegnet av Norconsult og det er anleggsgartner Arnesen som har stått oppføring og montering. Mange hadde møtt frem for å ta i bruk den nye parken, som har mange flotte lekeapparater.

Lekeapparater og grillplass

– Lekeparken er utstyrt med maurvipper, en stor vippe, karusell, dobbelt huske, sklie, klatreapparat og en spesiallaget stor maur. Parken har også fått benker og en grillplass, forteller leder for teknisk drift, Per Even Johansen.

Ringsaker kommune ønsker å utvikle Garveriparken til å bli en attraktiv park som brukes i mye større grad enn i dag.

– Et viktig grep er å gjøre aktivitetene i parken mer synlig og på den måten bidra til å trekke folk inn i parken. Skateanlegget ble åpnet i 2016 og nå åpner altså lekeplassen, forteller leder for teknisk drift, Per Even Johansen.