Den nye flerbrukshallen og svømmehallen bygges for å gi et tilbud til kommunens befolkning, både skoleelever, tilrettelagte brukergrupper og innbyggere forøvrig. Flrebrukshallen vil bli utleid til idrettslag og foreninger på kveldstid og i helger. Svømmehallen vil være åpen for allmenn bruk på kveldstid og i helg.

– Det er godt å kunne slå fast at bygget nå tar form og at vi er i rute. Moelvhallen blir utrolig fin. Helheten i dette flotte anlegget gjør at dette vil bli et viktig og aktivt samlingspunkt for svært mange. Moelv som attraktivt bosted får en ny dimensjon med løftet av dette området, sier Strand. 

– Det er en rivende utvikling i Moelv, med gravemaskiner og byggeplasser flere steder. Så mye aktivitet som det er nå har det ikke vært i manns minne, sier Strand. 

Stor arbeidsplass

På befaringsdagen var 73 håndverkere i sving på byggeplassen. Totalt har over 700 personer vært involvert i byggingen av den nye skolen og Moelvhallen, og bygg- og eiendomssjef Petter Granum er svært godt fornøyd med framdriften i prosjektet.

– Vi bygger ikke bare et bygg, men et helt område som vi er veldig stolte av, sier han.

Det er Syljuåsen AS som er samspillsentreprenær og totalleverandør på dette prosjektet, og Granum sier samarbeidet har fungert veldig bra.

– Tett fortløpende dialog mellom alle involverte parter, inkludert brukere, i både prosjektutvikling og byggefasehar vært helt avgjørende. Svømmehall er noe av det mest utfordrende en kan bygge, men vi er nå sikre på å få et riktig sluttresultat. Vi er generelt svært godt fornøyd med samarbeidet mellom alle parter, sier bygg- og eiendomssjefen.

Moelvhallen med svømmebasseng vil kunne tas i bruk ved skolestart 2018.

Fakta om Moelvhallen

 • Total kostnadsramme inkl. mva: 241 millioner.
 • Hallen har et bruksareal på 5.023 m2.
 • En fleksibel og topp moderne svømmehall med konkurransebasseng på 25 x 15,5 meter sikrer en fleksibel svømmeundervisning.
 • Eget opplæring/terapibasseng på 12,5 x 8,5 meter.
 • Spilleflaten i den nye idrettshallen blir 25 x 45 meter og ivaretar nasjonale krav til håndballbane.
 • Det monteres 2 lydskillevegger slik at idrettshallen kan deles i tre separate deler.
 • I 1. etasje blir det felles inngangsparti med vestibyle, heis og trapp til 2. etasje, samt resepsjon og møterom.
 • Det blir 4 romslige garderober med samlet kapasitet på ca. 300 personer felles for svømmebasseng og idrettshall. I tillegg kommer 4 HC-garderober og 2 separate lærergarderober.
 • I 2. etg vil det være oppholdsrom, kafé med kjøkken, personalrom, treningsrom, toaletter, teknisk rom og adkomst til tribuner.
 • Varmeanlegg med fjernvarme, solfangeranlegg på tak, og varmen fra dusjvann skal gjenvinnes.

Fakta om uteområdet i forbindelse med Moelvhallen 

 • Basketballbane
 • Fotballbane/gressbane
 • Parcour/fitness-anlegg
 • HC-parkering og sykkelparkering

 

På bildet: Fra v. bygg- og eiendomssjef Petter Granum, prosjektleder fra bygg og eiendom Stein Westad, rådmann Jørn Strand, prosjektledere Anders Wien og Anders Myhre fra Syljuåsen.