Fagdagen, som ble gjennomført fredag 19. mai, besto av en individuell, tradisjonell del og en praktisk prøve. Under den praktiske prøven fikk elevene i oppgave å forberede, gjennomføre og presentere resultatene fra en selvvalgt undersøkelse i nærmiljøet rundt skolen. 

Elevene jobbet parvis og skulle vise at de forstår og kan ta i bruk tabell, frekvens, relativ frekvens, gradtall, søylediagram, typetall, gjennomsnitt, median og variasjonsbredde. 

– Vi ser fordelene av å kunne bryte opp prøvedagen og avslutte med en praktisk prøve. 8-trinnselevene er unge og ikke så vant til heldagsprøver. Vi tror de har godt av å komme seg ut og være i aktivitet – og at de lærer vel så mye av å samarbeide om en praktisk oppgave, sier skoleleder ved Brumunddal ungdomsskole, Guro Kirkerud. 

– Elevene var engasjerte og begeistrede, og det er det ikke alltid at de er når de skal jobbe med statistikk, sier rektoren, som anser fagdagen som vellykket på tross av at resultatene enda ikke foreligger. 

God læring i praksis

Kommunalsjef for skole- og barnehageseksjonen, Anne Kari Thorsrud, var tilstede under fagdagen. Hun var imponert over elevenes innsats og er positiv til ordningen. 

– Under fagdagen så jeg mye god læring i praksis. Det var tydelig at prøveformen inspirerte og motiverte elevene, slår Thorsrud fast.

Hovedbilde: Kommunalsjef Anne Kari Thorsrud i dialog med elever på 8. trinn ved Brumunddal ungdomsskole.